Nông Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở

Sáng ngày 28/6/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Nông Sơn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở.

Về dự khai giảng có đồng chí Nguyễn Thị Dung, Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo – chính sách pháp luật, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Nam; đồng chí Trà Tiến Tài – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 50 chị học viên là cán bộ thường trực phụ nữ huyện, Ban Thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ 6 xã, 29 chi hội trưởng phụ nữ thôn.

Qua 03 ngày bồi dưỡng các học viên sẽ được nghe báo cáo viên truyền đạt những nội dung như: tổng quan về Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Xây dựng Người phụ nữ Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế; Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn mình, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em; Tham gia xây dựng đảng, hệ thống chính trị, chú trọng giám sát, phản biện xã hội, vận động thực hiện bình đẳng giới; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả và mở rộng ảnh hưởng của tổ chức hội trong quan hệ đối ngoại; Tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện; Thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế; phụ nữ với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Thông qua lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao nhận thức chính trị và kỹ năng tuyên truyền, vận động trong công tác Hội, đồng thời giúp cán bộ Hội cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, đoàn kết và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào “

Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” trên địa bàn huyện.

Tin liên quan