Đại hội Chi bộ thôn Nông Sơn (xã Quế Trung) nhiệm kỳ 2022- 2025

Chiều ngày 28.6, Chi bộ thôn Nông Sơn (xã Quế Trung) tổ chức đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022- 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban chi ủy Chi bộ thôn Nông Sơn luôn phát huy mối đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước chi bộ và Nhân dân, chủ động sáng tạo khắc phục mọi khó khăn, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đảng và phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. 

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được thực hiện nghiêm túc; quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên, Nhân dân trong thôn. Thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với khắc phục những hạn chế, yếu kém chỉ ra sau kiểm điểm. 

Đối với phát triển kinh tế - xã hội, ngoài diện tích trồng lúa và hoa màu, chi bộ vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi, phát huy thế mạnh về kinh tế trồng rừng. Hiện toàn thôn có 24 hộ nhận trồng rừng và khoanh nuôi theo dự án Việt – Đức với 80ha, nhận đất trồng rừng với diện tích 250ha. Tập trung lãnh đạo Nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Hằng năm có 90% gia đình đạt gia đình văn hóa. Chỉ đạo y tế thôn triển khai vệ sinh phòng dịch, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, thực hiện chương trình phòng chống sốt xuất huyết, tiêm chủng mở rộng cho trẻ. Đến nay, toàn thôn chỉ còn 10 hộ nghèo, không có hộ cận nghèo. 

Ban Chi ủy Chi bộ thôn Nông Sơn nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt tại đại hội.

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chi ủy khóa mới. Đồng chí Trần Văn Anh tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ thôn Nông Sơn nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tin liên quan