Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra, giám sát tại xã Quế Trung

Ngày 29.6, Đoàn kiểm tra Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Nông Sơn tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành và sử dụng vốn ưu đãi của Chính phủ tại xã Quế Trung.