Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra, giám sát tại xã Quế Trung

Ngày 29.6, Đoàn kiểm tra Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Nông Sơn tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành và sử dụng vốn ưu đãi của Chính phủ tại xã Quế Trung.

UBND xã Quế Trung báo cáo tình hình quản lý, điều hành và sử dụng vốn ưu đãi trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra, giám sát về công tác chỉ đạo rà soát, tổng hợp nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng; thực hiện quy trình phân giao vốn theo thông báo của Trưởng Ban đại diện HĐQT huyện. Công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để người thụ hưởng tiếp cận vốn tín dụng chính sách; tuyên truyền, vận động hộ vay tích cực tham gia gửi tiền tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV. Đánh giá sự phối hợp trong việc xác nhận và hướng dẫn thiết lập hồ sơ đề nghị cấp thẩm quyền xử lý theo quy định đối với các khoản nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan. Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ vay. Việc triển khai thực hiện Quyết định 157 ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Quế Trung. 

Đến nay, Quế Trung có 1.153 hộ vay vốn với tổng dư nợ 11 chương trình tín dụng là 61,9 tỷ đồng, tăng 4,8 tỷ đồng so với đầu năm. Toàn xã có 28 tổ TK&VV do 4 đơn vị nhận ủy thác quản lý. Hiện, xã còn 6,48% hộ nghèo, 1,74% hộ cận nghèo, trong đó tỷ lệ hộ nghèo bảo trợ xã hội là 3,99%. Tính đến ngày 22.5.2022 toàn xã có 57 triệu đồng nợ quá hạn.