Đại hội Chi bộ thôn Đại Bình (xã Quế Trung) nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chiều ngày 27.6, Chi bộ thôn Đại Bình (xã Quế Trung) tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Ban Chi ủy Chi bộ thôn Đại Bình nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của chi bộ, thôn Đại Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Kinh tế vườn được tập trung phát triển, vận động Nhân dân phát huy thế mạnh về thổ nhưỡng, áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, mở rộng diện tích trồng cây ăn quả, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, gắn phát triển kinh tế vườn với phát triển du lịch sinh thái. Đến nay, toàn thôn có hơn 38ha cây ăn quả, mang lại nguồn thu nhập tương đối ổn định cho người dân. Tổ chức tuyên truyền cho bà con Nhân dân về các loại hình dịch vụ, du lịch cộng đồng, xây dựng các mô hình dịch vụ như ăn uống, trải nghiệm trekking… Một số hộ có vườn rộng đã mạnh dạn đầu tư phát triển dịch vụ và bước đầu mang lại hiệu quả như nhà vườn ông Bảy, ông Năm, Tý Quỳnh.... Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm, có 24 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội, 7 hộ cận nghèo. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, không có trường hợp bỏ học nửa chừng. Thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa cấp huyện, tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm đạt 95% trở lên. Vận động Nhân dân hiến hơn 20002 đất đai, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc để thực hiện các công trình như đường bao, trạm bơm, đường trục chính và các công trình phúc lợi khác.

Chi bộ thôn Đại Bình hiện có 16 đảng viên. 100% đảng viên đều tham gia học tập tốt các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới được quan tâm thực hiện. Nhiệm kỳ qua, chi bộ đã cử 01 quần chúng tham gia lớp cảm tình đảng và phát triển được 1 đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 12 đợt kiểm tra, giám sát, qua kiểm tra, giám sát không có đảng viên vi phạm.

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chi ủy khóa mới. Đồng chí Phạm Trường Mỹ được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ thôn Đại Bình nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tin liên quan