Đại hội Chi bộ thôn Trung Hạ (xã Quế Trung) nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày 25.6, Chi bộ thôn Trung Hạ (xã Quế Trung) tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đai biểu tham dự Đại hội Chi bộ thôn Trung Hạ (xã Quế Trung) nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Chi bộ thôn Trung Hạ (xã Quế Trung) có 16 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, chi bộ đã tập trung lãnh đạo Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động, phong trào của địa phương. Xây dựng Nghị quyết và bám sát chỉ đạo của cấp trên trong lãnh đạo phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. 

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác gọi khám nghĩa vụ quân sự, 100% thanh niên gọi khám đầy đủ, 100% thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gia đình, tộc họ văn hóa, phong trào xây dựng nông thôn mới... Trong nhiệm kỳ, bình quân hộ gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 80%. Đến nay, thôn có 24 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội, 7 hộ cận nghèo. Vận động Nhân dân hiến gần 1.000 m2 đất để làm đường và các công trình xây dựng của huyện nằm trên địa bàn thôn. Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên theo tinh thần Nghị quyết 04 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 22 đợt kiểm tra, giám sát, qua kiểm tra, giám sát không có đảng viên vi phạm.

Đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy khóa mới nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chi ủy khóa mới. Đồng chí Trần Văn Mười tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ thôn Trung Hạ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tin liên quan