Nâng cao chất lượng trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri

Trong thời gian qua, Thường trực HĐND huyện phối hợp chặt chẽ với Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và các xã tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định với hình thức trực tiếp theo đơn vị bầu cử.

Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử xã Quế Lộc

Tại 02 đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã tổng hợp được 21 kiến nghị của cử tri với HĐND, UBND huyện (trong đó có: 06 kiến nghị trước kỳ họp và 15 kiến nghị sau kỳ họp). Kiến nghị của cử tri tập trung vào các lĩnh vực: kinh tế; quy hoạch, quản lý đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng; lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế; cơ chế chính sách đối với cán bộ thôn và các kiến nghị phản hồi đối với trả lời của UBND huyện. Thường trực HĐND huyện có văn bản đề nghị UBND huyện nghiên cứu, chỉ đạo, giải quyết và có báo cáo bằng văn bản đối với từng nhóm kiến nghị chung, kiến nghị riêng của từng xã để báo cáo cử tri vào kỳ họp giữa năm 2022.

Việc tiếp thu, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri luôn được Thường trực HĐND huyện quan tâm, chỉ đạo, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan ban, ngành của huyện, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đáp ứng ngày càng tốt hơn tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác này: Một số vấn đề cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng việc giải quyết, trả lời vẫn còn chậm như: Chỉ đạo Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành; dự án tuyến đường trục đường chính thôn Đại Bình  quan tâm đấu nối điện chiếu sáng tuyến đường Phước Viên- Trung Nam; đề xuất, phân bổ kinh phí để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại sau cơn bão số 9 ….

Để khắc phục những vấn đề tồn tại, nâng cao chất lượng trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các cơ quan, ban ngành liên quan có thẩm quyền được giao giải quyết phải quán triệt, rà soát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị, địa phương mình; chú trọng đến chất lượng văn bản trả lời, nhất là các kiến nghị có liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh mà cử tri kiến nghị nhiều lần, không để vụ việc tồn đọng, lặp đi lặp lại, gây mất lòng tin của nhân dân đối với chính quyền.

Khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, phải rà soát kỹ nội dung, kiểm tra, khảo sát thực tế, phối hợp với các ngành liên quan trả lời đúng trọng tâm nội dung kiến nghị để cử tri tiện theo dõi. Nội dung trả lời phải ngắn gọn, dễ hiểu, đúng với các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tránh tình trạng gây bức xúc thêm cho cử tri hoặc cử tri phải kiến nghị nhiều lần về một vấn đề. Những nội dung đã hứa trong văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thì phải triển khai thực hiện và giải quyết thỏa đáng.