Tập huấn nghiệp vụ vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2022

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nông Sơn vừa tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ dành cho cán bộ hội đoàn thể cấp xã và Ban quản lý tổ Tiết kiệm và vay vốn về các chương trình tín dụng chính sách có liên quan.

Tại buổi tập hấn, báo cáo viên giới thiệu về  Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Các chính sách về cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay Học sinh-sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phụ vụ học tập trực tuyến; cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19) và Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để NHCSXH cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm tạo điều kiện cho các đồng chí ở cơ sở được trao đổi, chia sẻ những tình huống thực tế ở địa phương, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác. Đồng thời được bổ sung những kiến thức cần thiết về lĩnh vực vốn vay, quản lý tốt nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng CSXH và sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả.

Quang cảnh buổi tập huấn
Quang cảnh buổi tập huấn

 

Tin liên quan