Đại hội Chi bộ thôn Lộc Trung xã Quế Lộc nhiệm kỳ 2022-2025

Chiều ngày 10.6, Chi bộ thôn Lộc Trung xã Quế Lộc tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí Quảng Văn Ngọc- Bí thư Huyện ủy Nông Sơn, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy- PCT UBND huyện Nông Sơn về dự và tặng hoa chúc mừng đại hội.

Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ thôn Lộc Trung tiếp tục đổi mới, giữ vững kỷ cương của Đảng, xây dựng các phong trào ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, phát huy vai trò của Ban công tác mặt trận dân cư và các đoàn thể, phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra.  Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng/ người/ năm, giữa vững 10 tiêu chí đã đạt được của khu dân cư NTM kiểu mẫu, tỷ lệ gia đình văn hóa đật 95% trở lên …

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Chi bộ thôn Lộc Trung, nhiệm kỳ 2022-2025 đã bầu ra Chi ủy chi bộ gồm 3 đồng chí, bầu bà Trương Thụy Cẩm Giang làm BT Chi bộ và biểu quyết thông qua Nghị quyết và Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng đại hội

 

Tin liên quan