Nông Sơn tập huấn quy trình, thủ tục và các cơ chế, chính sách hỗ trợ Kinh tế vườn, kinh tế trang trại

Ngày 14.6, Phòng NN&PTNT huyện Nông Sơn tổ chức tập huấn quy trình, thủ tục và các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại gắn với du lịch trên địa bàn huyện Nông Sơn năm 2022.