Nông Sơn họp bàn kế hoạch phát triển du lịch Đại Bình gắn với phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2022-2025

Sáng ngày 10.6, UBND huyện Nông Sơn họp bàn kế hoạch phát triển du lịch Đại Bình gắn với phát triển KTV KTTT giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Văn Hòa – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Theo thống kê, huyện Nông Sơn có tổng diện tích đất tự nhiên là hơn 47.100ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm hơn 43.000ha, tỷ lệ 91,38%. Đến nay, toàn huyện hiện có 2.825 vườn với tổng diện tích 282,7ha. Mục tiêu đến năm 2025, toàn huyện sẽ hình thành thêm 100-150 vườn, diện tích vườn tạp được cải tạo thành vườn có giá trị kinh tế cao là 50 vườn/50ha, hình thành 10 trang trại đạt tiêu chí theo quy định tại Thông tư 02 ngày 28.2.2020 của Bộ NN&PTNT. 

Với mục tiêu phát triển làng du lịch Đại Bình trở thành điểm đến du lịch trọng tâm của huyện Nông Sơn, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành, địa phương chủ động triển khai và phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện kế hoạch phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trọng tâm tại địa phương; phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế của địa phương, tập trung phát triển và định hướng rõ nét các loại hình du lịch hiện có làm nền tảng để từng bước thu hút đầu tư phát triển; phát triển du lịch theo hướng bền vững trên cơ sở áp dụng đầy đủ các quy định theo bộ tiêu chí Du lịch xanh ngay trong quá trình hình thành sản phẩm dịch vụ; phát huy tối đa các nguồn lực hiện có để tập trung phát triển du lịch Đại Bình, từng bước kêu gội đầu tư; tranh thủ nguồn lực từ cấp trên có liên quan…

 

Tin liên quan