Nông Sơn: Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Quế Lộc

Chiều ngày 7.6, Ủy ban Mặt trận TQVN xã Quế Lộc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Nông Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.