Nông Sơn đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5/2022

Chiều ngày 6.6, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2022. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hòa chủ trì hội nghị.