Tuổi trẻ Nông Sơn tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Ngày 5/6, các cấp bộ đoàn- hội trên địa bàn huyện ra quân hưởng ứng ngày Môi trường thế giới với nhiều hoạt động thiết thực.

Tại Phước Ninh, Đoàn xã phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận và các hội, đoàn thể tổ chức lễ phát động toàn dân ra quân dọn vệ sinh môi trường và tháng hành động vì môi trường năm 2022. Đoàn viên, thanh niên cùng các hội đoàn thể và người dân dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm và trồng cây tại tuyến đường thôn Dùi Chiêng. Dịp này, Đoàn xã đã trao 30 giỏ đựng rác cho các hộ gia đình trên địa bàn thôn Dùi Chiêng để người dân phân loại các loại rác thải cho hộ gia đình.

Tại Quế Trung, Đoàn xã cùng với UBND, Ủy ban Mặt trận và các hội, đoàn thể trao 50 giỏ đi chợ, 50 thùng đựng rác thải, phát động trồng đường hoa 9 thôn trên các tuyến đường với tổng chiều dài 5km, các tuyến đường đều trồng hoa các loại với khoảng hơn 8000 cây.