Nông Sơn kiểm tra, đốc thúc đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản

Ngày 1.6, Bí thư Huyện ủy Nông Sơn Quảng Văn Ngọc cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa một số công trình xây dựng cơ bản chậm tiến độ trên địa bàn.

Công trình cầu Mu Rùa (xã Ninh Phước, Nông Sơn) chậm tiến độ trong thời gian dài.

Lãnh đạo huyện đến kiểm tra tuyến đường từ ĐH1 đến trung tâm xã Ninh Phước; cầu Bà Đoan, cầu Mu Rùa (xã Ninh Phước); Nhà trưng bày và tiếp đón khách Đại Bình, bến đò Trung Phước và đường dẫn, đường nội thị trung tâm huyện - đường Nam Bàu Sen (xã Quế Trung).

Mặc dù huyện đã tạo điều kiện hết sức thuận lợi nhưng vẫn còn khá nhiều công trình chậm tiến độ, đặc biệt có công trình chậm tiến độ trong thời gian dài như cầu Mu Rùa. Tuy có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, song việc chậm tiến độ đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công tác đầu tư của địa phương, gây lãng phí nguồn lực, khó khăn trong việc đi lại của người dân...