Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở Nông Sơn: Góp phần nâng cao chất lượng đảng viên

Việc triển khai thường xuyên, sâu rộng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở Nông Sơn đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng làm việc của cán bộ, đảng viên. TRONG ẢNH: Cán bộ Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Nông Sơn hướng dẫn người dân kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ để bón cho cây trồng. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Năm 2021, xã Phước Ninh đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vượt kế hoạch trước một năm. Giai đoạn 2018 - 2021, Phước Ninh được đầu tư gần 12 tỷ đồng xây dựng 22 công trình cơ sở hạ tầng, trong đó xã và nhân dân đóng góp 1,7 tỷ đồng. Ngoài ra, người dân còn hiến đất, hoa màu, cây cối, đóng góp ngày công xây dựng đường giao thông, công trình thủy lợi, nhà văn hóa và các công trình phúc lợi khác...Để có kết quả này, Đảng ủy xã Phước Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị và nhân dân tập trung nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Ông Nguyễn Hồng Danh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Phước Ninh cho biết, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) là yếu tố then chốt, giúp theo dõi, chấn chỉnh và đảm bảo các kế hoạch thực hiện đúng tiến độ đề ra. Để người dân hiểu và thực hiện vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, ngoài tuyên truyền, vận động, việc phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên đóng vai trò quan trọng. Ðảng ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Ðảng ủy tăng cường KTGS các chi bộ và đảng viên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ xã Phước Ninh có 7 chi bộ, 101 đảng viên. Năm 2021, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã KTGS 6 chi bộ, 6 đảng viên về chấp hành quy định những điều đảng viên không được làm, thực hiện nhiệm vụ được giao, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua KTGS đã xử lý kỷ luật khiển trách 1 đảng viên. “KTGS giúp mỗi cán bộ, đảng viên soi rọi lại mình, thấy được thiếu sót để sửa chữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm gương cho cộng đồng xã hội. Từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đưa xã về đích nông thôn mới vượt kế hoạch đề ra” - ông Danh nói.

Gần dân, sát dân

Theo ông Trần Văn Lưu - Bí thư Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Nông Sơn, đặc thù công việc chuyên môn thường xuyên tiếp xúc với người dân nên chi bộ chú trọng xây dựng người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân. Chi bộ thường xuyên KTGS việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên. Qua các buổi sinh hoạt chi bộ và KTGS, mỗi cán bộ, đảng viên tự nâng cao ý thức trách nhiệm, thường xuyên bám đồng, bám chuồng, theo dõi tình hình sâu bệnh hại để có thông báo hướng dẫn kịp thời. “Năm 2022, chi bộ chú trọng giám sát việc thực hiện bản cam kết và đăng ký nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã được đăng ký từ đầu năm” - ông Lưu cho biết.

Ông Bùi Xuân Trung - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Nông Sơn thông tin, từ đầu năm, UBKT Huyện ủy đã tham mưu Huyện ủy kế hoạch KTGS, chủ động xây dựng chương trình KTGS năm 2022 phù hợp với tình hình địa phương. Đến nay, Huyện ủy và UBKT Huyện ủy đã tiến hành KTGS 18 tổ chức đảng, 6 đảng viên. Qua KTGS, UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật 1 đảng viên với hình thức khai trừ. KTGS là nhiệm vụ thường xuyên và đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Hoạt động KTGS ở Nông Sơn được thực hiện chủ động, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tính giáo dục, sức chiến đấu và hiệu quả. Qua KTGS chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nhắc nhở tổ chức đảng, đảng viên kịp thời khắc phục, làm tốt nhiệm vụ được giao, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, tăng cường niềm tin sâu sắc trong nhân dân.

Ông Quảng Văn Ngọc - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn cho biết: “Thời gian tới, Nông Sơn tiếp tục xây dựng đội ngũ làm công tác KTGS vững chuyên môn, giỏi nghiệp vụ. Phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác KTGS, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật khi có dấu hiệu vi phạm. KTGS sâu rộng, đồng bộ theo hướng phòng ngừa, xây dựng bằng chính “cái tâm trong sáng, vì cái chung” với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên”.

Tin liên quan