Xã Phước Ninh công bố đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng ngày 19.5, UBND xã Phước Ninh (Nông Sơn) tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021.