Sơn Viên tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong năm 2021 trên địa bàn xã Sơn Viên đã có nhiều tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách gương Bác. Để kịp thời biểu dương, khen thưởng, ghi nhận những thành tích đó và lan tỏa hơn nữa việc học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Vào ngày 17/5/2022, Đảng ủy, UBND xã Sơn Viên đã tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Hồ Thị Hoàng Nga - HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Trần Phương - Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện, cùng lãnh đạo địa phương và toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong quá trình triển khai thực hiện hầu hết cán bộ, đảng viên quần chúng đều nhận thức đây là việc làm thiết thực, tạo môi trường hiệu quả làm việc ngày càng tốt hơn. Đảng ủy luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong hệ thống chính trị, xem việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là xương sống trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên và nhân dân từng bước được nâng chất và đi vào chiều sâu, đã thật sự lang tỏa trong toàn hệ thống chính trị.

Hội nghị đã khen thưởng 02 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

Trong thời gian đến địa phương tiếp tục xây dựng phát triển các tập thể, cá nhân trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo nên phong trào ngày càng sâu rộng, thành ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi một bước suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Tin liên quan