Huyện đoàn Nông Sơn tổ chức Ngày hội sáng tạo học đường và trải nghiệm nghề nghiệp tương lai

Chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941- 15/5/2022), 132 năm ngày sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2022), Huyện đoàn- Hội đồng Đội huyện Nông Sơn tổ chức Ngày hội sáng tạo học đường và trải nghiệm nghề nghiệp tương lai.

Tham gia ngày hội, học sinh thể hiện phần năng khiếu hát, múa, kể chuyện những tác phẩm nghệ thuật viết về Bác Hồ. Phần trưng bày và thuyết minh sản phẩm là những ý tưởng về bảo vệ môi trường. Sản phẩm trải nghiệm sáng tạo gồm những vật dụng tái chế để làm mô hình phát điện…

Ngày hội giúp học sinh hiểu rõ hơn về Đội TNTP Hồ Chí Minh, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, càng nhớ và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Ngày hội cũng là dịp để học sinh thể hiện kết quả nghiên cứu, sáng tạo của mình, giáo viên có điều kiện nhận diện những học sinh năng khiếu để tiếp tục có kế hoạch bồi dưỡng, phát huy phẩm chất của các em trong tương lai./.