Nông Sơn: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Ngày 12.5, Đảng ủy Quân sự huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn (2013 - 2020) và những năm tiếp theo. Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội; Nghị quyết 212 của Đảng ủy Quân khu gắn với Nghị quyết 16 của ĐUQS tỉnh về chăm sóc sức khỏe bộ đội và xây dựng ngành Y trong LLVT tỉnh. Đồng chí Ngô Hồng Vân – Phó BTĐU chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Văn Sỹ- Phó BTTT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy- Phó CT UBND huyện, các đồng chí là UVBTVHU, HUV, CTV, CH trưởng BCHQS 6 xã, 4 đơ vị tự vệ, đại biểu các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy.

 

Quang cảnh hội nghị

Trong 10 năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện và cấp ủy các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng SSCĐ của LLVT huyện ngày càng được nâng cao. Cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện luôn an tâm tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần giữ vững ổn định ANCT, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.   

Bám sát các Nghị quyết của cấp trên, Đảng ủy Quân sự huyện Nông Sơn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo ở cấp mình sát với đặc điểm công tác huấn luyện trong giai đoạn mới, tổ chức quán triệt, triển khai đến từng cán bộ, đảng viên và toàn đơn vị nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, công tác chuẩn bị huấn luyện được chỉ đạo và tiến hành chặt chẽ, từ vật chất, mô hình học cụ, thiết bị huấn luyện cho đến giáo án, kế hoạch... được lãnh đạo, chỉ huy  các cấp quan tâm.  Các cơ quan, địa phương, đơn vị đã chủ động tự khắc phục khó khăn bảo đảm tốt nhất cho nhiệm vụ huấn luyện. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ sát với từng đối tượng và nhiệm vụ huấn luyện. Duy trì nghiêm chế độ thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ trước khi huấn luyện; tổ chức huấn luyện đúng, đủ, nội dung, thời gian, chương trình quy định. Trong 10 năm qua, đã huấn luyện được cho 300 lượt cán bộ thường trực, kết quả kiểm tra có 98,56% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 76,4% khá, giỏi. Đánh giá chung công tác huấn luyện cán bộ đạt Khá. Biên soạn 20 chuyên đề tự chọn và tổ chức giáo dục cho các đối tượng. Đã tổ chức giáo dục chính trị cho 6.261 lượt cán bộ, chiến sĩ, DQTV, DBĐV, kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu trong đó có 75,06% đạt khá,giỏi.

 

Tin liên quan