Nông Sơn ra quân xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê”

Ngày 8.5 Huyện đoàn Nông Sơn tổ chức ra quân thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” tại thôn Trung Nam, xã Quế Trung.