Nông Sơn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Việc thực hiện Quy định số 15 (ngày 14.11.2018) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Nông Sơn.

Ông Ngô Văn Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nông Sơn dự sinh hoạt Chi bộ thôn Phước Viên (xã Quế Trung).

Đánh giá chất lượng sinh hoạt

Theo quy định, ngày 25.4, đảng viên Chi bộ thôn Phước Viên (xã Quế Trung) sắp xếp công việc, tham gia sinh hoạt đảng. Sau khi thông tin tình hình thời sự, phổ biến các văn bản của cấp trên và triển khai một số vấn đề khác, Chi ủy Chi bộ thôn điều hành việc đánh giá đảng viên thực hiện nội dung đã cam kết theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; về trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm.

Đặc biệt, tập trung thảo luận một số nhiệm vụ thời gian đến như xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường nông thôn, vận động người dân hiến đất, giải tỏa hành lang để làm đường khu tái định cư Dương Cây Tàng. Đảng viên trong chi bộ sôi nổi thảo luận và đóng góp 8 ý kiến xoay quanh việc nêu gương cũng như vai trò tuyên truyền của cán bộ, đảng viên trong cộng đồng về các vấn đề trên.

Ông Nguyễn Công Lộc – Bí thư Chi bộ thôn Phước Viên cho biết, bám sát khung tiêu chí và phương pháp đánh giá, xếp loại theo Quy định số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chi bộ triển khai thực hiện đủ, đúng các bước, nội dung sinh hoạt theo quy trình. Trước khi sinh hoạt, chi ủy đã họp trước vài ngày chuẩn bị nội dung, thông báo để đảng viên chuẩn bị ý kiến thảo luận. Chi ủy xây dựng kế hoạch, nội dung sinh hoạt, tài liệu, báo cáo; chọn những vấn đề thời sự, được nhân dân quan tâm để sinh hoạt chuyên đề.

Quý 2.2022, Chi bộ Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Nông Sơn chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn huyện”. Ông Trần Văn Lưu – Bí thư chi bộ cho biết, việc đưa nội dung chuyên môn vào sinh hoạt chuyên đề phát huy hiệu quả tích cực, giúp tìm ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Ngoài ra, chi bộ còn chọn sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Qua đó không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong chi bộ” – ông Lưu nói.

Nâng cao chất lượng

Đảng bộ huyện Nông Sơn hiện có 45 tổ chức cơ sở đảng, gồm 9 đảng bộ (74 chi bộ trực thuộc) và 36 chi bộ với tổng số 1.287 đảng viên. 

Ông Lê Đức Thịnh – Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nông Sơn cho biết, trong sinh hoạt chi bộ, các chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10, ngày 30.3.2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12, ngày 06.7.2018 của Ban Chấp hành Trung ương “Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Cụ thể hóa Quy định số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai sinh hoạt và làm căn cứ đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Theo ông Quảng Văn Ngọc – Bí thư Huyện ủy Nông Sơn, việc triển khai chấm điểm, đánh giá sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 15 vừa là khung tiêu chí cụ thể giúp chi bộ thực hiện vừa giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt.

Nhờ cụ thể hóa 5 nhóm tiêu chí trong Quy định số 15 nên tại các buổi sinh hoạt, vai trò và trách nhiệm của chi ủy chi bộ, người đứng đầu được thể hiện rõ hơn, đảng viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn. Nâng cao chất lượng sinh hoạt là tiêu chí quan trọng trong đánh giá phân loại chất lượng chi bộ, chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

Ngay từ đầu năm, các tổ chức cơ sở đảng báo cáo thời gian, địa điểm sinh hoạt định kỳ để các ủy viên ban thường vụ huyện ủy, huyện ủy viên phụ trách chủ động theo dõi, tham gia sinh hoạt.

“Qua dự sinh hoạt, từng đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, huyện ủy viên nắm bắt tâm tư, tình cảm tại cơ sở, giúp chi ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đảng, giúp chi bộ xây dựng kế hoạch, nội dung sinh hoạt theo tình hình thực tiễn. Đồng thời theo dõi, phát hiện nhân tố mới từ cơ sở để giới thiệu, phát triển đảng” – ông Ngọc nhấn mạnh.

 

Tin liên quan