Tổ chức cuộc thi nói Tiếng Anh

Tổ chức hoạt động thuộc Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam. Đồng thời tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi ở địa bàn dân cư trong năm học 2021-2022. Vào ngày 28/4/2022, Đoàn thanh niên, Hội LHTN, Hội Đồng đội xã Sơn Viên đã tổ chức cuộc thi SAY TO SUCCEED 2022

Cuộc thi diễn ra 02 vòng BELIEVE và MAKE A CHANGE. Đây là cuộc thi nói để các em đội viên, học sinh, thiếu nhi rèn luyện kĩ năng phát âm, cũng như tư duy hùng biện.  Cuộc thi có sự đa dạng chủ đề gần gũi với lứa tuổi học đường, giúp các em chủ động trao đổi các chủ đề mà các em mong muốn, cũng như phần đối đầu hùng biện để rèn tư duy phản biện và tranh luận cho các em.