Nông Sơn giải ngân cho vay chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 29.4, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Nông Sơn tổ chức giải ngân cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11 ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tại 2 xã Quế Trung, Quế Lộc.

Quang cảnh buổi giải ngân tại xã Quế Trung.

Đợt này, Ngân hàng CSXH huyện Nông Sơn giải ngân 1,8 tỷ đồng cho 19 lao động vay ưu đãi chương trình giải quyết việc làm. Để nguồn vốn nhanh chóng được triển khai đến các đối tượng có nhu cầu, Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo về các chương trình tín dụng cũng như khảo sát nhu cầu về nguồn vốn đối với các cá nhân, tổ chức trong huyện.

Ngay từ đầu năm 2022, Ngân hàng CSXH huyện đã tích cực, chủ động triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội đến với mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội.

Tin liên quan