Quế Lộc: Phát động xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Lộc Tây

Sáng ngày 28.4, UBND xã Quế Lộc tổ chức lễ phát động xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Lộc Tây.

Quang cảnh lễ phát động xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” thôn Lộc Tây

Qua đánh giá rà soát các tiêu chí “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” tính đến 4/2022 thôn Lộc Tây đạt được 3/10 tiêu chí, 7/ tiêu chí chưa đạt. Với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2022 cơ bản hoàn thành các tiêu chí của Bộ tiêu chí “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”. 

Để đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, UBND xã đã thành lập BCĐ xây dựng NTM kiểu mẫu đối với thôn Lộc Tây, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cấp ủy, thành viên Ban chỉ đạo. Đồng thời phân ra từng giai đoạn thực hiện để đánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng các tập thể cá nhân. Đến nay, thôn Lộc Tây đã tổ chức xây dựng đèn điện thắp sáng, lắp đặt dụng cụ luyện tập thể dục thể thao, bổ sung thiết chế, nâng cấp hệ thống âm thanh ánh sáng, lắp đặt wifi đóng tủ sách tại nhà văn hóa thôn; xây dựng 1km đường hoa, trồng 150 cây giáng hương ở các trục đường chính; khảo sát, hướng dẫn thực hiện hơn 30 vườn mẫu…