HĐND huyện Nông Sơn khóa XII tổ chức kỳ họp chuyện đề (kỳ họp thứ 7) nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 26/4, HĐND huyện Nông Sơn khóa XII tổ chức kỳ họp chuyện đề (kỳ họp thứ 7) nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua các tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình tại kỳ họp và quyết định một vấn đề theo luật định. Về dự và phát biểu tại kỳ họp có đồng chí Quảng Văn Ngọc - Bí thư Huyện uỷ Nông Sơn

Quang cảnh kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Nông Sơn

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thông qua tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư trong năm 2022; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Chợ trung tâm xã Phước Ninh; quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2022 thuộc nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách huyện đầu tư; tờ trình và dự thảo Nghị quyết bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH, Ban Pháp chế HĐND huyện.