Nông Sơn: Hội nghị phân công nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2022

Ngày 19.4, Huyện ủy Nông Sơn tổ chức Hội nghị phân công nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2022. Đồng chí Quảng Văn Ngọc- Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hòa- PHó BT, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Nông Sơn: Hội nghị phân công nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2022

Theo Kế hoạch, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2022 huyện Nông Sơn sẽ tổ chức ở 2 xã Quế Trung và Sơn Viên. Trong đó xã Quế Trung sẽ tổ chức diễn tập vào ngày 8 tháng 6, xã Sơn Viên  tổ chức diễn tập vào 28 tháng 6 năm 2022. Các đơn vị diễn tập trong thời gian 1 ngày, đêm. Nội dung diễn tập chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển dịch địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất, kiến nghị những giải pháp để công tác diễn tập diễn ra thành công tốt đẹp. Nhất trí và nhận nhiệm vụ theo chỉ đạo của Huyện ủy về tổ chức diễn tập, đại diện lãnh đạo 2 xã và các thành viên trong Ban Tổ chức, Bộ phận đạo diễn cũng đã trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác diễn tập . Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Quảng Văn Ngọc nhất trí như nội dung dự thảo kế hoạch điều hành diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Quế Trung, Sơn Viên báo cáo thông qua. Đề nghị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/HU ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã  năm 2022; Xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và Cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chuẩn bị đầy đủ các nội dung, văn kiện phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo trong từng giai đoạn diễn tập theo nội dung, kế hoạch điều hành của Ban Chỉ đạo.

Công tác chuẩn bị diễn tập phải đầy đủ, chu đáo, sát với tình hình thực tế. Các đồng chí đạo diễn phải chủ động nghiên cứu trước các văn bản chỉ đạo, kế hoạch điều hành diễn tập để hướng dẫn soạn thảo các văn kiện chuẩn bị trước của khung tập xã chất lượng; Kiểm tra, hướng dẫn khung tập làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập và tổ chức diễn tập đạt kết quả khá trở lên.Diễn tập phải thực tế, phát huy trí tuệ tập thể gắn với vai trò cá nhân. Vận dụng các nguyên tắc lý luận để xây dựng kế hoạch chiến đấu phòng thủ và các kế hoạch bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của địa phương.

Nông Sơn: Hội nghị phân công nhiệm vụ chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2022

Tin liên quan