Huyện đoàn Nông Sơn xây dựng đường hoa thanh niên

Nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Nông Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Ngày 17/4, Huyện đoàn- Hội LHTN Việt Nam huyện ra quân xây dựng đường hoa thanh niên tại thôn Đại Bình, xã Quế Trung.

Hơn 40 đoàn viên thanh niên đã trồng hoa tường vy dọc tuyến đường tại Bàu Sen, thôn Đại Bình với chiều dài hơn 200m. Trong thời gian đến, Huyện đoàn sẽ cử người chăm sóc đường hoa.