Nông Sơn: Tỷ lệ số hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 92%

UBND huyện Nông Sơn vừa tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác quản lý, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp và các công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2021.Ông Nguyễn Chí Tùng- Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Trong 05 năm qua, công tác quản lý đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp và các công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả nhất định, thể hiện qua hiệu quả các công trình thủy lợi được phát huy ngày càng cao, tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa cao, đất nông nghiệp được đảm bảo tưới ổn định. Tỷ lệ số hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 92% (năm 2020).

Giai đoạn 2016-2021, từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn vay tín dụng ưu đãi, ngành Nông nghiệp được đầu tư  trên 71 tỷ đồng để triển khai một số công trình, dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi; nước sạch nông thôn; phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư. Các dự án thuộc lĩnh vực thủy lợi được ưu tiên hàng đầu, qua đó đã cung cấp nước tưới ổn định, tăng diện tích sản xuất nông nghiệp, giúp Nhân dân trong vùng hưởng lợi khai thác tiềm năng phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Điểm tích cực nữa của hoạt động đầu tư công là sử dụng nguồn vốn có hiệu quả một số công trình hoàn thành sớm hơn kế hoạch, tiết kiệm được nhiều chi phí.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Chí Tùng nhấn mạnh: bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số công trình chưa hiệu quả chất lượng, nhiều công trình nước sinh hoạt cũng như nước sản xuất không phát huy hiệu quả. Phó CT UBND huyện đề nghị trong thời gian tới, cần phải nhân rộng hiệu quả của tổ giám sát cộng đồng; Các địa phương rà soát lại các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt quan tâm tiêu chí thủy lợi và nước sinh hoạt; địa phương phải có danh mục đầu tư, có lộ trình rõ ràng, ưu tiên các danh mục cần thiết, phân kỳ đầu tư; Phát huy hiệu quả công trình nâng cao đời sống người dân, đồng thời quản lý tốt chất lượng công trình; Đối với các công trình đã được thống nhất đầu tư phải làm nhanh, sớm đưa công trình vào sử dụng…

Tin liên quan