Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh xã Phước Ninh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 14.4, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Phước Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.