Nông Sơn: Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Ngày 14.4, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Thượng tá Dương Văn Quyết- CHT Ban CHQS huyện kiêm Phó CT HĐNVQS huyện chủ trì hội nghị.

Nông Sơn: Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022

Năm 2022, Nông Sơn  giao quân đạt 100% chỉ tiêu giao, bảo đảm chất lượng…Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai theo đúng kế hoạch, bảo đảm yêu cầu đề ra; Các địa phương đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ khá đồng bộ, từ khâu quán triệt nhiệm vụ trong các cấp, các ngành đến việc chỉ đạo lập kế hoạch triển khai thực hiện và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật, đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng và đưa công tác tuyển quân ở các địa phương đi vào nề nếp.

Công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, trách nhiệm của công dân lên đường nhập ngũ, tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự được triển khai tích cực; không ngừng được đẩy mạnh với nhiều hình thức, làm cho Nhân dân nhận thức đúng đắn về nghĩa vụ phải chấp hành. Công tác hậu phương quân đội được các địa phương đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và rút ra những kinh nghiệm để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong thời gian tới tiếp tục đạt hiệu quả cao, bảo đảm yêu cầu đề ra. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó CT HĐNVQS huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của công tác tuyển quân tại địa phương. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự bằng nhiều hình thức, biện pháp, nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi nhập ngũ; Thực hiện nghiêm chế độ đăng ký, quản lý, nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi nhập ngũ. Đồng thời, thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đúng quy trình; tổ chức xét duyệt chặt chẽ ngay từ cơ sở, phát huy dân chủ, công khai…

Tin liên quan