UBND huyện làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chiều ngày 6.4, bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, một số nhiệm vụ thời gian đến. Dự họp có lãnh đạo và cán bộ, công chức Phòng GD&ĐT huyện và các ngành liên quan.

UBND huyện làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 13 trường  học với tổng số biên chế được giao là 412 . Tỷ lệ giáo viên trên địa bàn thừa, thiếu cục bộ ở các cấp học, cấp MG và TH tỷ lệ chưa đảm bảo để dạy 2 buổi/ngày, tỷ lệ GV THCS cao hơn so với quy định. .. 

Công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, công tác kiểm định chất lượng giáo dục đạt nhiều kết quả; chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên; tất cả các trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số khó khăn, tồn tại: Tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia vẫn còn thấp; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở một số trường đã xuống cấp và thiếu; công tác xã hội hóa giáo dục chưa đạt hiệu quả cao; việc lập thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số trường còn chậm; học sinh bỏ học và bị ảnh hưởng của một số tệ nạn xã hội vẫn còn; việc xây dựng cảnh quan sư phạm ở một số điểm trường chưa được quan tâm...

Hội nghị cũng đã thảo luận về những khó khăn, kiến nghị trong thực hiện công tác dạy và học trên địa bàn.

Kết luận buổi làm việc phó CT UBND huyện Nguyễn Thị Thu Thủy chỉ đạo: Cần tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm đạo đức công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính, giờ giấc làm việc; Chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chương trình công tác năm 2022.  Phối hợp triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học; Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng và đạt chuẩn quốc gia. Khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức giáo dục theo chỉ đạo của UBND huyện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm, giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại các trường trên địa bàn huyện. Các ngành, địa phương liên quan tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục.

Tin liên quan