Nông Sơn: Hội nghị sơ kết tình hình KTXH-QPAN quý I/2022

Sáng ngày 7.4, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị sơ kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2022.

Quang cảnh hội nghị

Trong quý I/2022, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng được sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của Thường trực HĐND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQVN huyện, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện, cùng với sự nỗ lực của các ngành và địa phương, UBND huyện đã tổ chức thực hiện đạt được một số kết quả nhất định. Đến nay, Nông Sơn có tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 212 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước, đạt 25,27% kế hoạch năm 2022. Giá trị thương mại-dịch vụ ước đạt gần 127 tỷ đồng, tăng 12,11% so với cùng kỳ năm trước, đạt 25,25% kế hoạch năm 2022. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt hơn 17 tỷ đồng, đạt 27,10% so với kế hoạch tỉnh giao; tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2021-2022 là 1.634,5 ha, đạt 104,5% kế hoạch. Trong đó, cây lúa diện tích 1.021,4 ha, đạt 100,71% kế hoạch. Công tác tiêm phòng vắc xin trên đàn vật muôi được triển khai tích cực; các chương trình, dự án phát triển nông thôn đã được triển khai thực hiện có hiệu quả; việc trồng rừng phân tán trong nhân dân mang lại hiệu quả kinh tế cao; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được giải quyết chu đáo, cơ bản đáp ứng nhu cầu người dân; công tác lao động, việc làm, xoá đói giảm nghèo quan tâm đúng mức; tình hình an ninh chính trị được giữ vững.