Nông Sơn: Họp triển khai các nhiệm vụ liện quan đến công tác vận hành Trung tâm điều hành thông minh - IOC Nông Sơn

Vừa qua, ngày 06/4/2022 UBND huyện tổ chức họp bàn, lấy ý kiến các thành viên về việc thành lập Bộ phận điều hành, phân công nhiệm vụ và một số vấn đề liên quan đến công tác vận hành Trung tâm điều hành thông minh - IOC Nông Sơn trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - PCT.UBND huyện Chủ trì cuộc họp

Tại buổi họp các đồng chí thành viên dự họp tham gia thảo luận ý kiến việc thành lập Bộ phận điều hành IOC Nông Sơn, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên, được VNPT Quảng Nam giới thiệu tổng thể về hoạt động của IOC, các bước cung cấp số liệu cho hoạt động IOC Nông Sơn.

Phát biểu tại Cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, các ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp. Thống nhất một số nội dung quan trọng như: Thành lập Bộ phận điều hành IOC Nông Sơn đề trực vận hành và theo dõi thường xuyên hoạt động của Trung tâm, giao cho Đồng chí Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện làm Trưởng bộ phận, dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên của Bộ phận…

Về công tác triển khai trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện giao cho Văn phòng HĐND&UBND huyện tiếp tục phối hợp với VNPT Quảng Nam triển khai các bước tiếp theo trong công tác vận hành, đưa vào sử dụng hệ thống trong thời gian sớm nhất, đề nghị các thành viên bộ phận tiếp tục phát huy tinh thành trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo quy định, tiến tới là bộ phận nòng cốt trong quá trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Tin liên quan