Nông Sơn: Tổng kết công tác phòng, chống tội phạm năm 2021

Sáng ngày 31.3, Ban chỉ đạo 138 huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.