Huấn luyện lực lượng Dân quân binh chủng năm 2022

Ngày 23.3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nông Sơn tổ chức Khai mạc huấn luyện lực lượng Dân quân binh chủng năm 2022.

Huấn luyện lực lượng Dân quân binh chủng năm 2022

Với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Dân quân binh chủng thuộc 6 xã. Trong thời gian này, cán bộ, chiến sĩ Dân quân binh chủng sẽ được huấn luyện các nội dung: Dân quân binh chủng Công binh, Dân quân binh chủng Phòng hoá, Dân quân binh chủng Thông tin, Dân quân binh chủng Trinh sát và Dân quân binh chủng Y tế. Trong quá trình huấn luyện sẽ kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, giữa kỹ thuật với chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị trong biên chế với vũ khí tự tạo, vận dụng sáng tạo cách đánh mới với cách đánh sở trường của lực lượng Dân quân binh chủng, nâng cao sức cơ động, rèn luyện thể lực theo phương châm “cơ bản, chất lượng, hiệu quả”.

Thông qua huấn luyện nhằm trang bị cho lực lượng Dân quân binh chủng những kiến thức, thông tin cơ bản về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đồng thời, Dân quân binh chủng được huấn luyện sử dụng thành thạo các vũ khí trang bị trong biên chế, các loại vũ khí tự tạo truyền thống của lực lượng DQTV, kết hợp huấn luyện chiến đấu với rèn luyện phương án chiến đấu, phương án cứu hộ cứu nạn, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật với thực tiễn huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong tình hình mới. Qua đó, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, khả năng ứng phó với mọi tình huống xảy ra, phối hợp với các lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Huấn luyện lực lượng Dân quân binh chủng năm 2022

 

Tin liên quan