Phước Ninh: Kiểm tra, giám sát về tình hình xây dựng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn

Tại xã Phước Ninh, ông Lâm Quang Thành – Phó Trưởng ban KTNS làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, giám sát về tình hình xây dựng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Dự buổi làm việc với đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Chí Tùng- Phó CT UBDN huyện; Thường trực HĐND, Đại diện lãnh đạo Phòng TC-KH huyện; Phòng KT&HT huyện; Phòng NN&PTNT huyện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã và công chức phụ trách.

Phước Ninh: kiểm tra, giám sát về tình hình xây dựng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn

Đến nay Phước Ninh đã về đích NTM, qua 6 năm triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM đã có sự chuyển biến đáng kể, từ năm 2016 thu nhập bình quân đầu người là 5,2 triệu đồng/ người/năm, đến năm 2020 đạt trên 41,12 triệu đồng/người/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 là 42,05 triệu đồng/người/năm.Tình hình giảm nghèo trong những năm qua của địa phương đạt được kết quả rất tốt. Bằng sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị. Bằng các nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên, sự vào cuộc trong chỉ đạo, lãnh đạo và sự quyết tâm của Nhân dân trong thoát nghèo, địa phương đã gặt hái thành công từ nhiều mô hình phát triển sản xuất như nuôi lợn, bò, gà… trồng các loại cây như bưởi trụ, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp đã mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn, là cơ sở để người dân thoát nghèo và từng bước vươn lên làm giàu. Tỷ lệ giảm nghèo hằng năm rất cao: Năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo là 31,72%; đến năm 2021 là 8,46%, trong đó hộ nghèo theo chuẩn NTM là 2,45%.

Sản xuất CN-TTCN có nhiều chuyển biến tích cực, hiện nay trên địa bàn xã có 23 hộ hoạt động bao gồm các ngành nghề như: một số xưởng cơ khí; mộc, tiện, xay xát, ga ra sửa xe các loại và các nhóm thợ mộc, thợ nề đã giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho một số lao động tại địa phương. Tuy nhiên, CN-TTCN phát triển theo hình thức nhỏ lẻ, thiếu tập trung, chưa tạo cơ chế thuận lợi để thu hút đầu tư vào địa bàn để phát triển sản xuất công nghiệp. Tổng nguồn vốn được huy động lũy kế từ khi triển khai thực hiện Chương trình NTM đến năm 2021 là trên 88 tỷ đồng

Tại buổi làm việc, địa phương cũng đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan chuyên môn nghiên cứu các giải pháp, các cơ chế, chính sách phát triển ngành, nghề, làng nghề, các chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách đầu tư về nông nghiệp, đóng góp nhiều hơn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Sau khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều tiêu chí chỉ mới đạt ngưỡng tối thiểu, cần phải tiếp tục thực hiện để đạt tỷ lệ tối đa. Đề nghị có cơ chế, chính sách tiếp tục quan tâm bổ sung tăng thêm nguồn vốn đầu tư để tiếp tục đầu tư , nâng cấp xây dựng các tiêu chí nông thôn mới bền vững hơn trong những năm tiếp theo…

Tin liên quan