Đoàn công tác HĐND tỉnh : Khảo sát tình hình thực hiện CTMTQG xây dựng NTM tại xã Ninh Phước

Đoàn công tác HĐND tỉnh tổ chức khảo sát tình hình thực hiện CTMTQG xây dựng NTM tại xã Ninh Phước.Dự buổi làm việc với đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Văn Hòa- Phó BT, CT UBDN huyện; đại diện Thường trực HĐND, Đại diện lãnh đạo Phòng TC-KH huyện; Phòng KT&HT huyện; Phòng NN&PTNT huyện; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã và công chức phụ trách.

Khảo sát tình hình thực hiện CTMTQG xây dựng NTM tại xã Ninh Phước

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, từ năm 2018-2021 xã Ninh Phước đã triển khai thực hiện tổng cộng 27 công trình với mức đầu tư trên 15 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn được huy động lũy kế từ năm 2016 đến năm 2021 là trên 89 tỷ đồng. Việc triển khai thực hiện Chường trình NTM trên địa bàn có sự phối hợp chặc chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể từ thôn đến xã. Đẩy mạnh phối hợp trong công tác tuyên truyền, quản lý, giám sát trong triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn xã. Đến nay, cơ sở vật chất hạ tầng của xã được đầu tư tương đối khang trang, hệ thống giao thông đạt chuẩn, đời sống người dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn có sự thay đổi tích cực…

Tại buổi giám sát đoàn công tác đánh giá cao công tác xây dựng NTM tại xã Ninh Phước, xuất phát là một xã mới sáp nhập, địa hình khó khăn, tuy nhiên Ninh Phước cũng đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Đoàn giám sát cũng đã yêu cầu thời gian đến Ninh Phước cần nhìn nhận một cách tổng thể, triển khai từng hạn mục theo lộ trình phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; cần phải đồng bộ cả hệ thống chính trị, nguồn nhân lực, vật lực; rà soát lại các tiêu chí trong hạng mục, vùng sản xuất, cần có định hướng trồng cây gì, nuôi con gì, chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng , quá trình phân vùng quy hoạch hợp lý; liên kết sản xuất nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp; chống tái nghèo và giảm nghèo bền vững. Đoàn cũng đề nghị địa phương phối hợp đầu tư, đẩy nhanh tiến độ công trình trường học đảm bảo đồng bộ…

Tin liên quan