Nông Sơn tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về PCCC và CNCH .

Ngày 25.2, UBND huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về PCCC và CNCH .

Nông Sơn tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về PCCC và CNCH .

Tham gia buổi tập huấn, các đồng chí là lãnh đạo UBND các xã, Công an chính quy và lực lượng dân phòng trên địa bàn huyện; Chỉ huy các Đội nghiệp vụ, Cán bộ phụ trách Công tác PCCC&CNCH Công an huyện nghiên cứu một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Thông tư số 149/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh trên lĩnh vực PCCC&CNCH.  Nhiệm vụ quyền hạn, nội dung quản lý nhà nước của Chủ tịch UBND cấp xã, Công an cấp xã ; Qui định về công tác lập, đăng ký, quản lý hồ sơ PCCC của cơ sở; Hướng dẫn công tác kiểm tra, đối với cơ sở, lập biên bản kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về PCCC.  Hoạt động của lực lượng dân phòng , biên chế, tổ chức, huấn luyện, chế độ liên quan.  Hoạt động, nhiệm vụ của lực lượng Công an xã, lực lượng dân phòng khi tham gia cách chữa cháy, các vụ sự cố tai nạn. Công tác tham gia khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân các vụ cháy, nổ, sự cố của lực lượng Công an xã, lực lượng dân phòng. Những nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến cháy, nổ thường gặp và các kiến thức cơ bản về PCCC; việc quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt. Biện pháp xử lý khi xảy ra cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, cứu hộ và sử dụng phương tiện chữa cháy thông dụng.  Những kiến thức nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn khác có liên quan trong công tác PCCC.

Tin liên quan