Nông Sơn tổng kết hoạt động Công thông tin điện tử huyện năm 2021

Chiều ngày 15/2, Ban Biên tập Website huyện Nông Sơn tổ chức tổng kết hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện năm 2021, triển khai phương hương hoạt động năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy- Phó chủ tịch UBND huyện Nông Sơn chủ trì.