Xã Phước Ninh - Nông Sơn: Đạt 19/19 tiêu chí NTM năm 2021

Sáng ngày 28/12, UBND huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị thẩm tra xã Phước Ninh đạt chuẩn NTM năm 2021.