V.v cách ly y tế đối với những người tiếp xác gần ca bệnh (F1)

Căn cứ Công văn số 10696/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế về việc “Cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19”. Sở Y tế tỉnh Quảng Nam điều chỉnh về việc áp dụng biện pháp cách ly y tế với những đối tượng tiếp xúc gần với ca bệnh (F1), cụ thể như sau:

Tin liên quan