Nông Sơn: Tổ chức hội nghị tập huấn, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới.

Ngày 13.12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Phước Ninh.

Nông Sơn: tổ chức hội nghị tập huấn, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới.

Tham gia hội nghị, các đồng chí là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận các thôn, được báo cáo viên hướng dẫn quy trình lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Với mục đích thông qua việc lấy ý kiến để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất và phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong xây dựng Nông thôn mới. MTTQ xã, Ban công tác Mặt trận của các thôn, khu dân cư sẽ phát phiếu, hướng dẫn ghi phiếu đánh giá đến từng hộ gia đình. Kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân được niêm yết công khai tại nhà văn hóa các thôn và được công bố hàng ngày trên hệ thống đài phát thanh.

Theo kế hoạch thời điểm lấy ý kiến sau khi Ủy ban Nhân dân xã công bố kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn và triển khai làm hồ sơ đề nghị công nhận. Thời gian lấy ý kiến được tiến hành trong vòng 15 ngày làm việc (không kể thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) kể từ khi lấy ý kiến đến khi tổng hợp hoàn thiện kết quả lấy ý kiến.  

Nông Sơn: tổ chức hội nghị tập huấn, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới.

 

Tin liên quan