Quế Trung triển khai nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2022

Ngày 7.12, UBND xã Quế Trung tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022.

Năm 2021, công tác quân sự quốc phòng địa phương trên địa bàn xã được triển khai thực hiện khá toàn diện trên các mặt công tác. Trong đó, nổi bật là đã giao quân vượt chỉ tiêu với 15 thanh niên, đạt 107% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng luật. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang xã, phối hợp làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,31% so với dân số, chất lượng chính trị và độ tin cậy được nâng lên, kết nạp được 1 đảng viên trong lực lượng dự bị động viên. Xây dựng lực lượng vũ trang xã vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; củng cố nền quốc phòng toàn dân, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho xã phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị cũng đã thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022. Trong đó đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022, lãnh đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã đạt loại khá trở lên, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân đạt 19,85%, dân quân cơ động 46,42%, 100% thôn đội trưởng là đảng viên,..

Dịp này, UBND xã Quế Trung tuyên dương, khen thưởng 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021.

Quang cảnh hội nghị.

Tin liên quan