Tỉnh đoàn tập huấn truyền thông nâng cao nhận thức về nông thôn mới tại Nông Sơn

Chiều ngày 3.12, Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức tập huấn truyền thông nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới (NTM) cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên huyện Nông Sơn.

Tại chương trình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện được ông Trần Thiện Thắng – Trưởng phòng NN&PTNT huyện truyền đạt những nội dung cơ bản về xây dựng nông thôn mới như: Mục đích, ý nghĩa chương trình MTQG xây dựng NTM; một số kinh nghiệm trong thực hiện chương trình NTM; một số nội dung mới trong thực hiện chương trình NTM trên địa bàn huyện; mục tiêu thực hiện chương trình NTM đến năm 2025; vai trò của cán bộ đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện chương trình NTM. Qua buổi tập huấn giúp nâng cao nhận thức, phát huy hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM tại địa phương.  

Quang cảnh buổi tập huấn.

Tin liên quan