Nông Sơn bàn giao 30 hiện vật quý về đề tài chiến tranh cách mạng

Ngày 29.10, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nông Sơn tổ chức lễ bàn giao hiện vật quý về đề tài chiến tranh cách mạng năm 2021. Các đồng chí: Ngô Văn Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Văn Hòa – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Tào Thị Tố Điểm – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch UBND huyện, Phạm Phú Thủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện ủy dự buổi lễ.

Thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về sưu tầm, hệ thống và sử dụng những tư liệu quý về đề tài chiến tranh cách mạng, Huyện ủy Nông Sơn đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 54, Tổ sưu tầm hiện vật, tư liệu quý về đề tài chiến tranh cách mạng theo Chỉ thị 54; xây dựng các quy định, quy chế triển khai thực hiện công tác sưu tầm, hệ thống và sử dụng tư liệu vể để tài chiến tranh cách mạng,… Theo đó, Tổ sưu tầm đã tiến hành thực địa, khảo sát và sưu tầm các địa điểm gắn với các trận đánh giữa ta và địch trên địa bàn huyện như: Bằng Thùng, hang Hố Lù, bến đò Thạch Bích, đồn Dùi Chiêng... Qua các cuộc khảo sát, tổ đã sưu tầm được một số tư liệu thành văn, các hiện vật mà cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng trong thời gian tham gia chiến đấu. 

Tại buổi lễ, 20 hồ sơ hiện vật với 30 hiện vật được 6 chủ nhân trao tặng cho tổ sưu tầm. Đây là những vật dụng trong thời chiến như bình đông nước, vỏ đạn, ống đèn sáng phát tín hiệu, mũ cối, nòng pháo M72, hũ đựng gạo, cối, chày, vá bới cơm, bảng tên lính Mỹ, vỏ đạn… Những hiện vật quý này sẽ được trưng bày tại Trung tâm Hội nghị huyện phục vụ tham quan.

Việc sưu tầm, gìn giữ và trưng bày những tư liệu, hiện vật quý về đề tài chiến tranh cách mạng góp phần khôi phục, làm sáng tỏ những giá trị cao đẹp về nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử phục vụ tích cực cho công tác biên tập, bổ sung lịch sử đấu tranh cách mạng của địa phương. Đồng thời làm cơ sở giáo dục lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sai. 

Lãnh đạo huyện Nông Sơn tiếp nhận và tri ân các cá nhân đã trao tặng hiện vật quý về chiến tranh cách mạng.

Một số hình ảnh tại khu trưng bày tư liệu, hiện vật quý về đề tài chiến tranh cách mạng.