Hướng dẫn cài đặt và sử dụng PC-Covid-ứng dụng phòng chống dịch Covid-19 quốc gia

Tài liệu truyền thông

1. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid: Tải file

2. Hướng dẫn khai báo di chuyển nội địa: Tải file

3. Hướng dẫn khai báo y tế: Tải file

4. Hướng dẫn sử dụng chức năng phản ánh: Tải file

5. Hướng dẫn xuất trình mã QR khi đến nơi công cộng: Tải file

6. Video giới thiệu ứng dụng

Tin liên quan