Tình hình triển khai công tác ứng phó với mưa lớn trên địa bàn huyện (Đến 08 giờ 00 ngày 24/10/2021)

I. Diễn biến tình hình thời tiết: Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ ngày 22/10/2021 đến nay trên địa bàn huyện Nông Sơn bắt đầu có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa đo được từ 19:00 ngày 23/10/2021 đến 07:00 ngày 24/10/2021 là 119.4mm; mực nước tại Trạm thủy văn Nông Sơn lúc 08:00 là 13.40m, mực nước đang lên. Lũ lụt đã gây ngập lụt ở tất cả các xã, hầu hết tuyến ĐT, ĐH, giao thông nông thôn bị ngập giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

II. Công tác chỉ đạo điều hành:

- BCH PCTT&TKCN huyện đã ban hành Công văn số 27/CV-BCH PCTT ngày 22/10/2021 về việc tập trung ứng phó với mưa lớn.

- BCH PCTT&TKCN các cấp thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng tránh, ứng phó; đồng thời triển khai lực lượng xuống các thôn rà soát các điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, ngập lụt để tổ chức sơ tán đến nơi an toàn

- Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện tổ chức trực ban 24/24, thường xuyên theo dõi chỉ đạo và thông tin kịp thời diễn biến tình hình đến các xã và các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện để nắm bắt và xử lý. 

III. Tình hình sơ tán: Các xã đã lập danh sách các hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất, ngập lũ và sơ tán đến nơi an toàn khi mưa lớn kéo dài. 

IV. Tình hình thiệt hại (theo thống kê sơ bộ)

1. Thiệt hại về người: Không có.

2. Thiệt hại về Tài sản, nhà cửa, cây trồng, con vật nuôi: 

- Ngập 01 nhà (xã Quế Trung)

3. Thiệt hại về đường giao thông:

- Ngập một số tuyến đường: 

- Tuyến ĐT 611 bị ngập đoạn từ Trung tâm huyện đến các xã Sơn Viên, Quế Lộc giao thông bị chia cắt hoàn toàn. 

- Quốc lộ 14H vị trí tại cầu Khe Rinh xã Phước Ninh 

- Ngập một số cầu trên các tuyến ĐH cầu Khe Le xã Quế Trung; cầu Quăng, Mu Rùa, Khe Phốc xã Ninh Phước; cầu Khe Rinh xã Phước Ninh;  cầu Tý thôn tứ trung ngập sau 3m, cầu Nà Manh thôn Thạc Bích 4m, cầu Tứ Nhũ ngập sâu 4m, đường bến đình qua UBND xã là 2m, Cầu Bến Đình thôn Phước Hội thuộc tuyến Quốc Lộ 14H ngập sâu khoảng 1m.

+ Ngập khu vực trạm điện - cầu dài Quế Trung

- Một số tuyến đường ĐH và một số tuyến GTNT bị ngập từ 0,5 đến 1,5m giao thông bị chia cắt.

3. Công tác khắc phục hậu quả: 

- UBND huyện đã chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với UBND các xã cắm biển cảnh báo giao thông, giăng dây tại các điểm nguy hiểm, chỉ đạo người dân không được qua lại nơi ngập nước trên các tuyến đường. 

- Chỉ đạo UBND các xã tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết để chủ động ứng phó và tiến hành kiểm tra, thống kê thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, thủy lợi, nước sinh hoạt, … báo cáo UBND huyện để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Tin liên quan