Nông Sơn: Tập huấn Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2021

Ngày 22.10, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nông Sơn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2021.

Nông Sơn:Tập huấn Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2021

Trong thời gian một ngày, các  đồng chí  Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa III nhiệm kỳ 2019-2024; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBMT các xã; ban công tác Mặt trận 29 khu dân cư, đội ngũ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam trên địa bàn huyện được nghiên cứu, học tập nội dung các chuyên đề về: Những điểm nhấn của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”;  kỹ năng nắm bắt, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội; triển khai nội dung cơ bản phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở.

Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận nâng cao ý thức chính trị, nắm chắc chủ trương, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và kỹ năng, nghiệp vụ, chủ động vận dụng vào thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để các đại biểu có điều kiện trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong công tác Mặt trận tại cơ sở, địa bàn dân cư; nâng cao hơn nữa về vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới.

 

Tin liên quan