Hội CCB huyện Nông Sơn bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác hội CCB năm 2021.

Ngày 21.10, Hội CCB huyện Nông Sơn phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác hội CCB năm 2021 cho cán bộ Hội CCB trên địa bàn.

Trong thời gian một ngày, các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng các thôn trên địa bàn được nghiên cứu, học tập các nội dung về:  học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Những điểm nhấn của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; Nội dung thực hiện về công tác kiểm tra, giám sát ủy thác về cho vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội…

Thông qua bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ Hội CCB cơ sở củng cố nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội, góp phần xây dựng Hội trong sạch vững mạnh. Đồng thời giúp cán bộ hội cơ sở trên địa bàn có thêm những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tuyên truyền sâu rộng trong hội viên và Nhân dân về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới.

Hội CCB huyện Nông Sơn bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác hội CCB năm 2021.

Tin liên quan