Nông Sơn: Hội nghị xét duyệt thực lực tuyển quân năm 2022.

Ngày 15.10, Ủy ban Nhân dân huyện Nông Sơn tổ chức Hội nghị xét duyệt thực lực tuyển quân năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa- Phó BT, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện chủ trì hội nghị.

Nông Sơn: Hội nghị xét duyệt thực lực tuyển quân năm 2022

Trong thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã tổ chức triển khai và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, huyện, thống nhất nội dung, phương pháp, thời gian tuyển chọn, xét thực lực tuyển quân năm 2022. Tổng thực lực thanh niên đủ từ 18 đến 27 tuổi toàn huyện 1.359 thanh niên, trong đó miễn làm nghĩa vụ quân sự 32 thanh niên,  tạm hoãn gọi nhập ngũ 458 thanh niên, gọi khám theo chỉ tiêu dự kiến  Hội đồng nghĩa vụ quân sự  đã thông qua 292 thanh niên,  chưa hoặc không được xét duyệt 10 thanh niên; đủ điều kiện nhập ngũ nhưng trình độ học vấn thấp so với tiêu chí trong tuyển quân và các lý do khác là 72 thanh niên.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển quân năm 2022 đạt kết quả cao, huyện Nông Sơn tiếp tục thực hiện theo phương thức địa phương làm tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp; nâng cao chất lượng tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị thực hiện hoàn thành công tác tuyển quân năm 2022  đạt 100% chỉ tiêu.

Tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Hòa- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện đề nghị: Hội đồng NVQS các xã, Ban chỉ huy Quân sự các xã cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan, nắm và quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, nắm chắc nghề nghiệp, công việc, trình độ của các nam thanh niên để chủ động trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cũng như việc đảm bảo công tác tuyển quân đúng luật, đúng quy trình. Bên cạnh đó, các ban ngành liên quan, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Luật NVQS đến với quần chúng nhân dân, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các thanh niên và gia đình có con em nằm trong diện gọi, khám tuyển NVQS thực hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với tổ quốc.                             

Tin liên quan